หลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง

วัดโคกทอง ต.กุฎี
อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา
หลวงพ่อเชิญ เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๔๕0 ชื่อเดิม เชิญ กฎีสุข บิดาชื่อ เคลือบ มารดาชื่อ โล่ บรรพชาเป็นสามเฌรเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๔๖๗ ณ วัดโคกทอง โดยมีพระครูบวรสังฆกิจ (เพิ่ม) เป็นพระอุปชฌาย์ อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๔๗0 ณ วัดโคกทอง พระเจ้าอธิการขาบ เป็นพระอุปชฌาย์ พระครูบวรสังฆกิจ (เพิ่ม) เป็นพระกรรมวาจารย์ พระอุปชฌาแจ่มเป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า "ปุญญสิริ" หลวงพ่อเชิญได้ศึกษาวิทยาคมจากพระเกจิมากมายอาทิ หลวงพ่อเพิ่ม วัดโคกทอง,หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า,หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก,หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค,หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติการาม ต่อมาได้เป็นเจ้าอาวาสวัดโคกทองหลวงพ่อเชิญได้มรณภาพอย่างสงบ เมื่อ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๓


ปี 2520


พุทธซ้อนหลังยันต์เกราะเพชร ปี 2536